Pernil amb cotna

A granel

Pernil amb pota i amb cotna. Pes variable segons el client. Es classifiquen segons pes: entre 10 i 12 kg, 12 i 14 kg aprox.


PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

CAIXA DE PLÀSTIC
Tipus presentació
Mesures caixa (cm.)
Embalatge
Unitats/Caixa
Kg/Caixa
Caixes/Palet
Kg/Palet
Palet
Vida útil
Cond. Conservació
Grup paletització
Venda
CODI

ETIQUETATGE DEL PRODUCTE

Descripció producte, dades empresa productora, registre sanitari, data expedició, data caducitat, pes net, nº de lot, temperatura de conservació.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Paràmetres microbiològics establerts segons la normativa europea CE 2073/2005 de la comisió de 15 de novembre de 2005, modificada pel Reglament CE 1441/2007. Paràmetres químics de continguts màxims en productes alimentaris, segons la normativa europea CE Reglament 1881/2006 de 19 de desembre de 2006.

Certificats de qualitat