Bacó curat

Envasat al buit

Certificats de qualitat