1/2 llom curat

Envasat al buit

Certificats de qualitat