1/2 cap de llom

Envasat al buit

Certificats de qualitat