Contribuïm a la millora del medi ambient i a la eficiència energètica1

Fem una depuració verda: depurem l’aigua residual seguint els estrictes controls de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb la finalitat de regar 112 hectàrees de conreus i bosc. Aquest sistema de depuració ens permet no haver d’abocar l’aigua residual a la llera pública, reduint així l’impacte ambiental al mínim. A més a més, gràcies a aquest sistema podem regar a diari l’herba de 40 hectàrees on hi ha bestiar que pastura.
2

Obtenim aigua calenta aprofitant fonts de calor alternatives generades en els processos productius. Això ens permet estalviar en combustible, necessari per a les calderes.


3

Aprofitem l’energia amb plaques solars: Des de l’any 2009, tenim instal·lada una planta fotovoltaica amb una superfície total de 720 m2.
4

Utilitzem calderes de biomassa, generant vapor que s’utilitza per escalfar aigua, necessària en el procés productiu. L´ús de clofoll redueix la generació d´emissions contaminants.

Seguint amb el nostre compromís mediambiental

Incorporarem una nova caldera de biomassa d´uns 5.000 k de vapor/h, eliminant així les calderes de fuel-oil existents.

Estem estudiant instal·lar una planta de cogeneració, orientada a la producció altament eficient d’energia elèctrica i tèrmica, a partir del tractament de residus orgànics generats a l’escorxador.

A Grup Roma controlem al màxim tots el controls en els processos de producció, transformació i elaboració, sempre respectant el medi ambient, complint la legislació vigent, vetllant per la seguretat dels nostres treballadors i garantint la traçabilitat i la seguretat alimentaria de tots els nostres productes. Per tot això, el Grup Roma està considerat “un dels referents de prestigi en productes del porc”.

Certificats de qualitat