Fresh pork ham

Pernil amb pota i amb cotna. Pes variable segons el client. Es classifiquen segons pes: entre 10 i 12 kg, 12 i 14 kg aprox.


PRODUCT PRESENTATION

PLASTIC BOX
Type of presentation
Measurements of box (cm)
Packaging
Units/box
Kg/Box
Boxes/Pallet
Kg/Pallet
Palet
Shelf life
Conservation conditions
Palletisation grouping
Sales
CODE

PRODUCT LABELLING

Descripció producte, dades empresa productora, registre sanitari, data expedició, data caducitat, pes net, nº de lot, temperatura de conservació.

ALIMENTARY SAFETY

Paràmetres microbiològics establerts segons la normativa europea CE 2073/2005 de la comisió de 15 de novembre de 2005, modificada pel Reglament CE 1441/2007. Paràmetres químics de continguts màxims en productes alimentaris, segons la normativa europea CE Reglament 1881/2006 de 19 de desembre de 2006.

Quality Certificates