R.B.S. és l’empresa que gestiona les nostres granges i també la que audita les granges dels nostres associats perquè els nostres animals neixin, creixin, s’alimentin i visquin en entorns sota els estàndards i protocols exigits pels nostres tècnics.

Així mateix, controla tot el procés productiu de l’excel·lent porc RAL, des de l’estudi genètic per recuperar la raça rústica de porc amb un gust tradicional, un sabor més intens i una carn més tendra i melosa, fins a la formulació de la seva alimentació amb cereals de qualitat (ordi, blat i blat de moro).

R.B.S. verifica que es compleixin els més alts nivells de benestar animal inspeccionant la qualitat de les bones pràctiques amb els nostres animals.

Certificats de qualitat